Ontstaan van het project 

Contact 

Initiatiefnemers:
Kabel Noord, Dokkum 
For Internet Design, Leek 
It Fryske Gea 
Vereniging Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 

In samenwerking met:
VVV Schiermonnikoog 
VVV Ameland 
VVV Lauwersland